1948, Plan miasta Krakowa

Prezentowany turystyczny plan powojennego Krakowa stanowił załącznik do “Informatora Miasta Krakowa” autorstwa Stanisława Kaczorowskiego. Został wydany w 1948 r. przez Agencję Prasową Wspólnota w Krakowie, a jego autorem jest L. Pellar. Plan nie przedstawia Krakowa w pełnych granicach lecz obejmuje swym zasięgiem centralną przestrzeń miasta, podobnie jak większość turystycznych planów Krakowa wydanych w 30-tych latach XX wieku.

W treści planu ukazano obrysy ważniejszych budynków publicznych, zabytki i obiekty sakralne, parki i tereny zielone, ulice i place z ich nazewnictwem, linie kolejowe i tramwajowe, a także hydrografię. Zaznaczono również numerację dzielnic miasta. Uwagę zwraca błędnie wrysowany przebieg linii kolejowej, tak zwanej “małej” obwodnicy towarowej, która powstała w 1942 r.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.

PLAN MIASTA KRAKOWA

Rok wydania: 1948
Autor: L. Pellar
Adres wydawniczy: Agencja Prasowa Wspólnota w Krakowie
Rodzaj mapy:
Skala: 1:15000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: bardzo mała
Język: polski
Technika wykonania: litografia czarno-biała
Ramka: zwykła, podwójna z oznaczeniami sieci kwadratów, w wierszach literami, w kolumnach cyframi
Format: ramka: 430 x 380, arkusz: 568 x 402 (mm)
Bibliografia:
- Kaczorowski Stanisław, 1948. Informator Miasta Krakowa. Agencja Prasowa Wspólnota, Kraków, s. 56.
- Leszczycki Stanisław, Winid Bogodar, 1956. Bibliografia geografii polskiej 1945 – 1951. PWN Warszawa, s. 219.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 77

Pin It on Pinterest

Share This