1940, Krakau

Plan Krakowa, którego autorem jest Leon Świerkosz został sporządzony w maju 1940 r. w Oddziale Zabudowy Miasta. Była to przedwojenna instytucja, która zajmowała się opracowaniem kompleksowego planu zabudowy Krakowa i gmin podmiejskich. Powołał ją do życia w 1935 r. ówczesny prezydent miasta Krakowa Mieczysław Kaplicki, jeden z bardziej zasłużonych dla rozwoju miasta prezydentów lecz niestety wciąż niedoceniony i zapomniany. Na jego polecenie zarząd miasta opracował w 1938 r. “Program inwestycyjny stoł. król. miasta Krakowa na okres 1937/38 – 1943/44“. Niestety zamierzeniom rozbudowy miasta stanął na przeszkodzie wybuch II wojny światowej.

Z okresu okupacji spotykane są dwie wersje tego planu, polsko i niemiecko języczna. Niniejszy plan jest niemiecko języcznym wydaniem, a widniejący w prawym górnym rogu tytułu planu “KRAKÓW” został przerobiony z niemieckiej nazwy “KRAKAU”.  Z treści planu możemy się dowiedzieć jakie zmiany w nazewnictwie niektórych ulic i placów, dokonał okupant już w pierwszych miesiącach po zajęciu Krakowa.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.

KRAKAU

Rok wydania: 1940
Autor: Leon Świerkosz
Adres wydawniczy: Oddział Zabudowy Miasta
Rodzaj mapy:
Skala: 1:10000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: wysoka
Język: niemiecki
Technika wykonania: litografia dwukolorowa
Ramka: zwykła, podwójna z oznaczeniami sieci kwadratów, w wierszach cyframi, w kolumnach literami
Format: ramka: 1140 x 820 (mm)
Bibliografia:
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 80

Pin It on Pinterest

Share This