1947, Plan turystyczny wielkiego miasta Krakowa

Jeden z pierwszych turystycznych planów powojennego Krakowa. Został sporządzony jako załącznik do trójjęzycznego “Przewodnika z najnowszym planem Krakowa : Two days at Cracow deux jours a cracovie : Deux jours a Cracovie“. Plan przedstawia obszar miasta jeszcze w przedwojennych granicach Krakowa pomimo że, podczas okupacji niemieckiej ówczesny hitlerowski rząd Generalnego Gubernatorstwa rozszerzył granice Krakowa przyłączając podmiejskie gminy i miejscowości. Dokonane przez Niemców w lipcu 1941 r. rozszerzenie granic Krakowa zostało jednak uprawomocnione rozporządzeniem Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dopiero 25 października 1948 r.

W treści planu zaznaczono tereny zabudowane wraz z obrysami ważniejszych budynków państwowych i samorządowych, zabytki i obiekty sakralne, tereny zielone, ulice, linie kolejowe i tramwajowe, przebieg granicy miasta wraz z dzielnicami oraz hydrografię. Na rewersie zamieszczono rysunek planu śródmieścia Krakowa.

Na uwagę zasługuje zmiana nazewnictwa niektórych ulic. I tak możemy zobaczyć przemianowanie ul. Potockiego na ul. Stalina, ul. Wybickiego na ul. 18 Stycznia oraz ul. Dunajewskiego na ul. 1 Maja. Pewną nieścisłością planu jest pokazanie mostów na Wiśle gdyż zostały one zniszczone przez wycofujących się z Krakowa Niemców wieczorem 18 stycznia 1945 r. Most Dębnicki został wysadzony w powietrze; a budowę nowego ukończono dopiero w 1951 r. Most powszechnie zwany III Mostem, łączący ul. Starowiślną z ul. Na Zjeździe, uległ 18 stycznia 1945 r. częściowemu zniszczeniu – wysadzono środkowe przęsło. Odbudowano go dopiero w 1948 r., a następnie został rozebrany i w jego miejscu postawiono w 1971 r. Most Powstańców Śląskich. Most im. T. Kościuszki (obecnie im J. Piłsudskiego), łączący ul. Krakowską z ul. Legionów (obecnie ul. Legionów Piłsudskiego), również został wysadzony w 1945 r., a obudowano go dopiero w 1948 r.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.

PLAN TURYSTYCZNY WIELKIEGO MIASTA KRAKOWA stan z 1947 roku

Rok wydania: 1947
Autor: M. Kubiczek
Adres wydawniczy: Wydawnictwo A. Ordyński / Zakłady Graficzne STYL w Krakowie
Rodzaj mapy:
Skala: 1:20000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: mała
Język: polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, podwójna z oznaczeniami sieci kwadratów, w wierszach cyframi, w kolumnach literami
Format: ramka: 678 x 480, arkusz: 685 x 490 (mm)
Bibliografia:
- 1947, Przewodnik z najnowszym planem Krakowa : Two days at Cracow deux jours a cracovie : Deux jours a Cracovie. Wyd. A Ordyński. Zakł. graf. „Styl”.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 76

Pin It on Pinterest

Share This