1930, Nowy plan Krakowa

Plan został wydany w 1930 r. przez Księgarnię Stanisława Andrzeja Krzyżanowskiego w Krakowie. Jest to prawdopodobnie czwarte i ostatnie już wydanie planu Krakowa opracowane według patentowej metody “Pharusa”. Pomimo iż od poprzedniego wydania (Nr kat. 6) minęło 9 lat, to treść prezentowanej mapy praktycznie się nie zmieniła. Powiększono nieznacznie zasięg planu o około 500 metrów z każdej strony oraz wrysowano przebieg alei Skrzyneckiego i ulicy Czarodziejskiej, a także uaktualniono sieć tramwaju elektrycznego. Na planie pojawiły się też numery dzielnic Krakowa. Rewers planu zawiera skorowidz z alfabetycznym wykazem alei, ulic, placów, kościołów i ważniejszych budynków w Krakowie korespondujący z naniesioną na planie siatką kwadratów oznaczonych liczbowo i literowo.

Rok 1930 w kalendarium Krakowa upamiętnił się rozpoczęciem prac przy budowie gmachu Biblioteki Jagiellońskiej. Przy ul. św. Tomasza otwarte zostało nowe kino Apollo, natomiast kino Bagatela zostało przekształcone w teatr rewiowy. W lipcu 1930 r. obok klasztoru Norbertanek otwarto plażę miejską, nawieziono piasku, zbudowano szatnie i ustawiono kosze. Trwały też intensywne prace przy budowie tzw. IV Mostu na Wiśle (obecny Most Józefa Piłsudskiego) realizowane przez Firmę Zieleniewskiego. Po oddaniu mostu do użytkowania gmina Kraków wprowadziła opłaty za korzystanie z mostu dla zrekompensowania poniesionych wydatków na jego budowę.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji .

Nowy plan Krakowa

Rok wydania: 1930
Adres wydawniczy: Księgarnia Stanisława Andrzeja Krzyżanowskiego w Krakowie
Rodzaj mapy:
Skala: 1:10500
Orientacja: W - zachodnia
Dokładność kartometryczna: mała
Język: polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, podwójna z oznaczeniami sieci kwadratów, w wierszach cyframi, w kolumnach literami
Format: ramka: 584 x 453, arkusz: 600 x 469 (mm)
Bibliografia:
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 7

Pin It on Pinterest

Share This