1925, Kraków

Plan Krakowa pochodzi z Atlasu krajoznawczego województwa krakowskiego, kieleckiego i śląskiego autorstwa Eugeniusza Romera i Stanisławy Niemcówny. Został wydany w 1925 r. przez Zakłady Graficzne KSIĄŻNICA–ATLAS we Lwowie. Przeznaczony był dla uczniów szkół gimnazjalnych i stanowił w owym czasie podstawowe źródło aktualnej informacji geograficznej i krajoznawczej. Plan przedstawia rozwój Krakowa w okresie międzywojennym będący efektem wprowadzania w życie ogólnego planu regulacji i rozbudowy miasta. Nie obejmuje on Krakowa w pełnych granicach, ale wystarczająco dobrze ukazuje układ urbanistyczny centrum miasta. Na uwagę zwraca wrysowany projekt planowanego portu rzecznego w Płaszowie wraz z kolejowymi liniami dojazdowymi. Projekt ten nie został jednak zrealizowany, a obecny port rzeczny i stocznia w Płaszowie znajdują się w dawnym korycie Wisły.

Na planie przedstawiono sieć rzeczną, place, parki i ulice z podaniem ich nazw. W treści planu zaznaczono między innymi rzeźbie terenu za pomocą warstwic i punktów wysokościowych, nazwy dzielnic, przebieg linii tramwajowych, kolejowych, kościoły, synagogi, pomniki oraz ważniejsze zakłady przemysłowe. Obok planu zamieszczono 4 poboczne mapy Krakowa w skali 1:60 000 przedstawiające rozwój historyczny miasta: Przed lokacją Bolesława – XIII w., Po lokacji Bolesława; Wiek XV–XVI; Koniec wieku XVIII; Rok 1836. Powyżej dolnej ramki wstawiono skorowidz z listą 47 obiektów oznaczonych na planie, który koresponduje z naniesioną na planie siatką kwadratów oznaczonych liczbowo i literowo.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2021. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.

KRAKÓW

Rok wydania: 1925
Autor: Eugeniusz Romer, Stanisława Niemcówna
Adres wydawniczy: Zakłady Graficzne KSIĄŻNICA–ATLAS we Lwowie / Instytut Kartograficzny ATLAS im. Eugeniusza Romera we Lwowie
Rodzaj mapy:
Skala: 1:30000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: mała
Język: polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, podwójna z oznaczeniami sieci kwadratów, w wierszach cyframi, w kolumnach literami
Format: ramka: 310 x 255, arkusz: 367 x 297 (mm)
Bibliografia:
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
- Maria Polaczkówna, 1925. Atlasy krajoznawcze. Przewodnik metodyczny. Województwa: krakowskie - śląskie - kieleckie. Lwów - Warszawa 1925. Książnica–Atlas, Zjednoczone Zakłady Kartograficzne i Wydawnicze Tow. Naucz. Szkół Średnich i Wyższ. Lwów - Warszawa.
- E. Romer, St. Niemcówna, 1925. Atlas krajoznawczy województwa krakowskiego, kieleckiego i śląskiego. Książnica–Atlas, Zjednoczone Zakłady Kartograficzne i Wydawnicze Tow. Naucz. Szkół Średnich i Wyższ. Lwów - Warszawa.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 97

Pin It on Pinterest

Share This