1924, Cracovia

Plan pochodzi z hiszpańskojęzycznej encyklopedii zatytułowanej “Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana” wydanej w 1924 r. Encyklopedia obejmowała 72 tomy i była publikowana w latach 1908-1930 r. Należała do najobszerniejszych tego typu wydawnictw obok  “Encyclopædia Britannica” i “Enciclopedia Italiana“.

Plan pochodzi z hiszpańskojęzycznej encyklopedi zatytułowanej “Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana” wydanej w 1924 r. Encyklopedia obejmowała 72 tomy i była publikowana w latach 1908-1930 r. Należała do najobszerniejszych tego typu wydawnictw obok  “Encyclopædia Britannica” i “Enciclopedia Italiana“.

Plan przedstawia schematycznie centralny obszar Krakowa. Skromna treść pokazuje ulice i place z ich hiszpańskim nazewnictwem, przebieg ulic i linii kolejowej, hydrografię oraz nazwy dzielnic miasta. W zabudowie wyróżniono obrysy ważniejszych obiektów. Zamiast legendy zamieszczono wykaz 12 budynków użyteczności publicznej i budowli sakralnych oznaczonych na planie liczbami.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2021. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.

CRACOVIA

Rok wydania: 1924
Adres wydawniczy: Espasa Calpe
Rodzaj mapy:
Skala: 1:20000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: bardzo mała
Język: hiszpański
Technika wykonania: litografia czarno-biała
Ramka: zwykła, pojedyncza
Format: ramka: 120 x 180, arkusz: 164 x 245 (mm)
Bibliografia:
- Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, 1924. Editorial Espasa Calpe.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 98

Pin It on Pinterest

Share This