1916, Najnowszy plan stołecznego królewskiego miasta Krakowa

Niniejszy plan został opracowany w 1916 r. przez Kazimierza Stoleckiego, archiwariusza Budownictwa miejskiego oddz. B. w Krakowie i odbity w litografii Kazimierza Kranikowskiego. Sporządzony został na podstawie mapy katastralnej Krakowa i gmin sąsiednich. Na planie tym bardzo wyraźnie zaznaczono dzielnice katastralne tuż po przyłączeniu do Krakowa miasta Podgórze, co nastąpiło 4 lipca 1915 r. Powierzchnia ówczesnego Krakowa wzrosła wtedy do 47 km2 podczas gdy w tym samy czasie Warszawa obejmowała powierzchnię 33 km2. Koncepcja Wielkiego Krakowa była pomysłem przekształcenia Krakowa z prowincjonalnego miasta w nowoczesną europejską aglomerację. Zapoczątkował ją i forsował ówczesny prezydent Krakowa Juliusz Leo, a realizowana była poprzez radykalne rozszerzanie granic Krakowa i stopniowe włączanie w jego obręb sąsiednich gmin. Rozszerzenie granic miasta przebiegało w latach 1910-1915 i miało ono ogromny wpływ na dalszy, nowoczesny rozwój Krakowa.

Plan nie obejmuje Krakowa w pełnych granicach, ale wystarczająco dobrze ukazuje układ urbanistyczny centrum miasta. W treści planu przedstawiono sieć rzeczną, place, parki i ulice z podaniem ich nazw, przebieg linii tramwajowych i kolejowych oraz kościoły i bożnice. W zabudowie wyróżniono obrysy ważniejszych obiektów użyteczności publicznej. Na uwagę zwraca wrysowany projekt planowanego portu rzecznego w Płaszowie wraz z kolejowymi liniami dojazdowymi. Projekt ten nie został jednak zrealizowany, a obecny port rzeczny i stocznia w Płaszowie znajdują się w dawnym korycie Wisły.

NAJNOWSZY PLAN stołecznego królewskiego miasta KRAKOWA

Rok wydania: 1916
Autor: Kazimierz Stolecki
Adres wydawniczy: Zakład Litograficzny Karola Kranikowskiego
Rodzaj mapy:
Skala: 1:10000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: mała
Język: polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, podwójna z oznaczeniami sieci kwadratów, w wierszach cyframi, w kolumnach literami
Format: ramka: 715 x 658, arkusz: 752 x 698 (mm)
Bibliografia:
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 98

Pin It on Pinterest

Share This