1881, Twierdza Kraków

1881, Twierdza Kraków

Mapa “Environs de Cracovie” pochodzi z atlasu “Géographie Militaire – Principaux états de l’Europe” autorstwa francuskiego oficera, późniejszego generała Anatole Marga. Atlas został wydany pod koniec IX wieku i zyskał bardzo duże...
1655, Plan oblężenia Krakowa przez wojska szwedzkie

1655, Plan oblężenia Krakowa przez wojska szwedzkie

Prezentowany plan należy do najstarszych obrazów kartograficznych Krakowa. Pochodzi on z dzieła Samuela Pufendorfa „De rebus a Carolo Gustavo Sueciae Rege gestis commentrariorum libri septem elegantissimi tabulis aeneis exornati cum triplici indice” wydanego w 1696 r....

Pin It on Pinterest