Wyszukiwarka map

  • Zakres czasowy

  • Kategoria

  • Rodzaj

  • Resetuj
Found 89 Results
Page 2 of 9

1942, Krakau


Plan pochodzi z niemieckiego przewodnika “Führer durch die Stadt Krakau” autorstwa Heinricha Kurtza. Ukazał się w Krakowie w 1942 r. nakładem Buchverlag Deutscher Osten. Autor przewodnika był redaktorem miesięcznika „Das Generalgouvernement”. Pismo to było przeznaczone dla ludności niemieckiej, zamieszkującej ziemie Generalnej Guberni i stanowiło organ hitlerowskiej propagandy. Podobną propagandową rolę odgrywał jego przewodnik, który był skierowany do niemieckich turystów oraz […]

4 marca 2019


1942, Plan der Stadt Krakau


Plan stanowi załącznik do niemieckiego przewodnika “Führer durch die Stadt Krakau” autorstwa Heinricha Kurtza. Ukazał się w Krakowie w 1942 r. nakładem Buchverlag Deutscher Osten. Autor przewodnika był redaktorem miesięcznika „Das Generalgouvernement”. Pismo to było przeznaczone dla ludności niemieckiej, zamieszkującej ziemie Generalnej Guberni i stanowiło organ hitlerowskiej propagandy. Podobną propagandową rolę odgrywał jego przewodnik, który był skierowany do niemieckich turystów […]


1948, Plan miasta Krakowa


Prezentowany turystyczny plan powojennego Krakowa stanowił załącznik do “Informatora Miasta Krakowa” autorstwa Stanisława Kaczorowskiego. Został wydany w 1948 r. przez Agencję Prasową Wspólnota w Krakowie, a jego autorem jest L. Pellar. Plan nie przedstawia Krakowa w pełnych granicach lecz obejmuje swym zasięgiem centralną przestrzeń miasta, podobnie jak większość turystycznych planów Krakowa wydanych w 30-tych latach XX wieku. W treści […]


1836, Plan miasta Krakowa w obrębie okopów / Plan de la ville de Cracovie


“Plan miasta Krakowa w obrębie okopów” opracował w 1836 r. Teofil Żebrawskie, znany krakowski kartograf i geodeta. Sporządził go na podstawie wcześniejszych materiałów kartograficznych, prawdopodobnie planu senackiego. Grafikę wygrawerował Heinrich Kliewer, a plan wydany został nakładem Księgarni D. E. Friedleina w Krakowie. Plan był załącznikiem do dwóch ówczesnych publikacji książkowych: “Widoki miasta Krakowa i jego […]

8 czerwca 2017


1947, Plan turystyczny wielkiego miasta Krakowa


Jeden z pierwszych turystycznych planów powojennego Krakowa. Został sporządzony jako załącznik do trójjęzycznego “Przewodnika z najnowszym planem Krakowa : Two days at Cracow deux jours a cracovie : Deux jours a Cracovie“. Plan przedstawia obszar miasta jeszcze w przedwojennych granicach Krakowa pomimo że, podczas okupacji niemieckiej ówczesny hitlerowski rząd Generalnego Gubernatorstwa rozszerzył granice Krakowa przyłączając podmiejskie gminy i […]

4 marca 2019


1940, Krakau, Hauptstadt des deutschen Generalgouvernements Polen


Plan stanowi załącznik do niemieckiego przewodnika “Krakau, Hauptstadt des deutschen Generalgouvernements Polen – Mit unseren Augen gesehen” wydanego pod redakcją G. Sappok, J. Swart i H. Weidhaas. Ukazał się w Lipsku w 1940 r. nakładem Verlag S. Hirzel. Autorami planu są H. Weidhaas i G. Sappok. Wzorowali się oni na wcześniejszym planie “Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa” (Nr kat. 70) opracowanym […]


1939, Las Wolski


Turystyczny plan “Lasu Wolskiego, Parku Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa” jest mapą poboczną wydanego w 1939 r. planu “Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa” (Nr kat. 70). Ukazał się nakładem Wydawnictwa Księgarni Salonu Malarzy Polskich w Zakładach Reprodukcyjnych “Akropol” w Krakowie. Jego pierwowzorem był plan Lasu Wolskiego wydany w 1934 r. przez Zakłady Graficzne STYL w Krakowie (Nr kat. 50). Autorem obu tych planów jest Adam […]


1941, Plan der Stadt Krakau


Niemieckojęzyczny “Plan der Stadt Krakau” ukazał się podczas niemieckiej okupacji Krakowa, najprawdopodobniej w 1941 r. Został wydany nakładem Wydawnictwa Księgarni Salonu Malarzy Polskich (Salon Polnischer Maler), a jego autorem jest Adam Launer, archiwariusz Budownictwa miejskiego oddz. B. w Krakowie. Jego pierwowzorem był wydany w 1939 r. plan “Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa” (Nr kat. 70) oraz plan z 1940 r. […]


1940, Stadtplan von Krakau


Prezentowany plan ukazał się w początkowym okresie niemieckiej okupacji Krakowa, najprawdopodobniej w 1940 r. Został wydany nakładem Wydawnictwa Księgarni Gebethner i Wolff w Krakowie, a jego autorem jest Adam Launer, archiwariusz Budownictwa miejskiego oddz. B. w Krakowie. Jest on wierną kopią wydanego w 1939 r. planu “Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa” (Nr kat. 70). W porównaniu do wcześniejszego wydania treść planu nie […]


1939, Stołeczne Królewskie Miasto Kraków


Plan “Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa” ukazał się w 1939 r., w przededniu wybuchu II wojny światowej. Został wydany nakładem Wydawnictwa Księgarni Salonu Malarzy Polskich w Zakładach Reprodukcyjnych “Akropol” w Krakowie. Jego autorem jest Adam Launer, archiwariusz Budownictwa miejskiego oddz. B. w Krakowie. W prawym górnym rogu planu zamieszczono mapę poboczną: “Las Wolski, Park Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa” (Nr kat. 73). […]


Page 2 of 9

Pin It on Pinterest

Share This