1939, Plan miasta Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem sieci pocztowo telekomunikacyjnej

Plan miasta Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem sieci pocztowo telekomunikacyjnej” został wydany z okazji Zjazdu Legionistów Polskich, który miał miejsce 6 sierpnia 1939 r. w Krakowie. Były to uroczystości upamiętniające 25-tą rocznicę wymarszu z Krakowa 1 Kompanii Kadrowej. Plan mający formę ulotki opracowano z myślą o uczestnikach zjazdu. Miała ich zachęcić do wysyłania za pośrednictwem poczty okolicznościowych pozdrowień z Krakowa.

Ulotka oprócz planu zawierała informacje o usługach pocztowych i sieci pocztowo-telekomunikacyjnej, spis ważniejszych ulic miasta oraz zabytków i obiektów o znaczeniu turystycznym. Jak z niej wynika, w przededniu wybuchu II wojny światowej w Krakowie znajdowało się 12 urzędów pocztowych, 6 agencji, 6 pośrednictw i 1 urząd telefoniczno-telegraficzny.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.

Plan miasta Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem sieci pocztowo telekomunikacyjnej

Rok wydania: 1939
Autor: Dyrekcja Okręgowa Poczty i Telegrafów, Kraków. Autor planu nieznany.
Adres wydawniczy: Zakłady Graficzne "Styl"
Rodzaj mapy:
Skala: 1:25000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: bardzo mała
Język: polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, podwójna z oznaczeniami sieci kwadratów, w wierszach literami, w kolumnach cyframi
Format: ramka: 247 x 185 mm, arkusz: 494 x 228 mm
Bibliografia:
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 82

Pin It on Pinterest

Share This