1598, Kraków w Cosmographii

1598, Kraków w Cosmographii

Prezentowana mapa wykonana techniką drzeworytniczą należy do najwcześniejszych obrazów kartograficznych ziem Rzeczpospolitej. Została przedstawiona w IV tomie dzieła wybitnego niemieckiego humanisty Sebastiana Münstera (1489-1552) zatytułowanym „Cosmographia…”,...
1579, Mapa Polski Wacława Grodeckiego

1579, Mapa Polski Wacława Grodeckiego

Mapa należy do najstarszych zabytków polskiej kartografii. Jest dziełem kanonika Wacława Grodeckiego (1535-1591), jednego z pierwszych polskich kartografów. Mapę Grodecki zadedykował królowi polskiemu Zygmuntowi Augustowi. Jej pierwowzorem była wcześniejsza mapa...

Pin It on Pinterest