1831, Plan Wolnego Miasta Krakowa w obrębie okopów

1831, Plan Wolnego Miasta Krakowa w obrębie okopów

Plan “Pianta di Cracovia” jest włoskim wydaniem “Planu Wolnego Miasta Krakowa w obrębie okopów” autorstwa Tadeusza Mostowskiego. Został on zamieszczony w dziele Bernarda Zaydlera “Storia della Polonia fino agli ultimi tempi”, jednej...
1788, Plan miasta Krakowa i okolic w dobie Sejmu Czteroletniego

1788, Plan miasta Krakowa i okolic w dobie Sejmu Czteroletniego

Plan pochodzi z „Atlasu Historycznego Polski” wydanego nakładem Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Na planie widnieje rok 1929 ale w rzeczywistości atlas ukazał się w 1930 r. Prezentowany plan Krakowa jest fragmentem jednej z kart atlasu zatytułowanej „Mapa...
1787, Plan Miasta Krakowa i Kazimierza z dzieła Filipa Lichockiego

1787, Plan Miasta Krakowa i Kazimierza z dzieła Filipa Lichockiego

Plan pochodzi z dzieła zatytułowanego “Dyaryusz przyiazdu Nayiaśnieyszego Stanisława Augusta Króla Polskiego szczęśliwie nam teraz panuiącego do Miasta Stołecznego Krakowa po widzeniu się z Jozefem II. Cesarzem Rzymsko-Niemieckim, y Katarzyną II Imperatorową...

Pin It on Pinterest