1916, Najnowszy plan stołecznego królewskiego miasta Krakowa

1916, Najnowszy plan stołecznego królewskiego miasta Krakowa

Niniejszy plan został opracowany w 1916 r. przez Kazimierza Stoleckiego, archiwariusza Budownictwa miejskiego oddz. B. w Krakowie i odbity w litografii Kazimierza Kranikowskiego. Sporządzony został na podstawie mapy katastralnej Krakowa i gmin sąsiednich. Na planie...
1913, Plan Wielkiego Krakowa

1913, Plan Wielkiego Krakowa

“Plan Wielkiego Krakowa” stanowi załącznik do “Józefa Jezierskiego ilustrowanego przewodnika po Krakowie” wydanego w 1913 r. W przewodniku tym zamieszczony został obok innego, turystycznego planu Krakowa (Nr kat. 46). Pierwowzorem...
1866, Plan Krakowa T. Żebrawskiego

1866, Plan Krakowa T. Żebrawskiego

Prezentowany plan pochodzi z XIX-wiecznego przewodnika zatytułowanego “Kraków i jego okolice“, którego autorem jest Ambroży Grabowski, wybitny krakowski księgarz, bibliofil, historyk i kolekcjoner. Plan został opracowany przez Teofila Żebrawskiego, znanego...
1855, Plan von Krakau

1855, Plan von Krakau

Plan pochodzi z atlasu Królestwa Galicji i Lodomerii zatytułowanego “Administrativ-Karte von den Königreichen Galizien und Lodomerien mit dem Grossherzogthume Krakau und den Herzogthümern Auschwitz, Zator und Bukowina“. Autorem atlasu jest Carl Kummerer...
1845, Plan Miasta Krakowa

1845, Plan Miasta Krakowa

Plan pochodzi z XIX-wiecznego przewodnika Józefa Mączyńskiego zatytułowanego “Pamiątka z Krakowa. Opis tego miasta i jego okolic“. Wydawcą był zasłużony dla Krakowa księgarz i właściciel drukarni, Józef Czech. Autorem zamieszczonego w przewodniku planu...

Pin It on Pinterest