1940, Krakau

1940, Krakau

Plan Krakowa, którego autorem jest Leon Świerkosz został sporządzony w maju 1940 r. w Oddziale Zabudowy Miasta. Była to przedwojenna instytucja, która zajmowała się opracowaniem kompleksowego planu zabudowy Krakowa i gmin podmiejskich. Powołał ją do życia w 1935 r....
1925, Plan orientacyjny stołecznego królewskiego miasta Krakowa

1925, Plan orientacyjny stołecznego królewskiego miasta Krakowa

Orientacyjny plan stołecznego królewskiego miasta został opracowany przez inżynierów Józefa Brosia i Henryka Wojciechowskiego w kwietniu 1925 r, Wydano go nakładem Banku Odbudowy Nieruchomości „BON” w drukarni Zakładu Graficznego „Ryngraf” co potwierdza pieczęć...
1925, Kraków

1925, Kraków

Plan Krakowa pochodzi z Atlasu krajoznawczego województwa krakowskiego, kieleckiego i śląskiego autorstwa Eugeniusza Romera i Stanisławy Niemcówny. Został wydany w 1925 r. przez Zakłady Graficzne KSIĄŻNICA–ATLAS we Lwowie. Przeznaczony był dla uczniów szkół...
1924, Cracovia

1924, Cracovia

Plan pochodzi z hiszpańskojęzycznej encyklopedii zatytułowanej “Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana” wydanej w 1924 r. Encyklopedia obejmowała 72 tomy i była publikowana w latach 1908-1930 r. Należała do najobszerniejszych tego typu...

Pin It on Pinterest