1863, Kraków wg Baedekera

1863, Kraków wg Baedekera

Prezentowany plan pochodzi z przewodnika turystycznego zatytułowanego “Baedeker’s Oesterreich, Süd- und Westdeutschland“ wydanego w 1863 r. Zapoczątkował on serię jednolitych turystycznych planów Krakowa, które wydawane były przez niemieckie wydawnictwo Karla...
1862, Plan okolic Krakowa

1862, Plan okolic Krakowa

Plan okolic Krakowa został wydany nakładem Księgarni D. E. Friedleina w Krakowie w 1862 roku. Przedstawia on przestrzeń ówczesnego Krakowa wraz z otaczającymi miejscowościami, które obecnie są integralną częścią miasta. Jego treść kartograficzna przedstawia stan...
1855, Plan von Krakau

1855, Plan von Krakau

Plan pochodzi z atlasu Królestwa Galicji i Lodomerii zatytułowanego “Administrativ-Karte von den Königreichen Galizien und Lodomerien mit dem Grossherzogthume Krakau und den Herzogthümern Auschwitz, Zator und Bukowina“. Autorem atlasu jest Carl Kummerer...
1845, Plan Miasta Krakowa

1845, Plan Miasta Krakowa

Plan pochodzi z XIX-wiecznego przewodnika Józefa Mączyńskiego zatytułowanego “Pamiątka z Krakowa. Opis tego miasta i jego okolic“. Wydawcą był zasłużony dla Krakowa księgarz i właściciel drukarni, Józef Czech. Autorem zamieszczonego w przewodniku planu...
1843, Rzeczpospolita Krakowska

1843, Rzeczpospolita Krakowska

Mapa Okręgu Wolnego Miasta Krakowa pochodzi z XIX wiecznego przewodnika Józefa Mączyńskiego zatytułowanego “Pamiątka z Krakowa. Opis tego miasta i jego okolic“. Wydawcą był zasłużony dla Krakowa księgarz i właściciel drukarni, Józef Czech. Autorem...

Pin It on Pinterest