Wyszukiwarka map

  • Zakres czasowy

  • Kategoria

  • Rodzaj

  • Resetuj
Found 15 Results
Page 1 of 2

1862, Plan okolic Krakowa


Plan okolic Krakowa został wydany nakładem Księgarni D. E. Friedleina w Krakowie w 1862 roku. Przedstawia on przestrzeń ówczesnego Krakowa wraz z otaczającymi miejscowościami, które obecnie są integralną częścią miasta. Jego treść kartograficzna przedstawia stan zabudowy, rzeźbę terenu, hydrografię, sieć dróg, linię kolejową oraz użytkowanie gruntów. Wnikliwe zapoznanie się z treścią mapy stwarza doskonałą okazję […]

9 czerwca 2017


1936, KRAKÓW – wydanie turystyczne mapy topograficznej WIG 1:25 000


Fragment obszaru Krakowa na arkuszu topograficznej “Mapy szczegółowej Polski 1:25 000“. Mapa ta, licząca 3904 arkuszy pokrywających obszar przedwojennej Polski, wydana została przez Wojskowy Instytut Geograficzny. Opracowano ją głównie na potrzeby sił zbrojnych na podstawie pozaborczego materiału kartograficznego, w tym przypadku austriackiego zdjęcia topograficznego z okresu 1875-1898. Niniejszy arkusz jest kolorowym wydaniem turystycznym z 1936 roku. […]

4 marca 2019


1939, Las Wolski


Turystyczny plan “Lasu Wolskiego, Parku Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa” jest mapą poboczną wydanego w 1939 r. planu “Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa” (Nr kat. 70). Ukazał się nakładem Wydawnictwa Księgarni Salonu Malarzy Polskich w Zakładach Reprodukcyjnych “Akropol” w Krakowie. Jego pierwowzorem był plan Lasu Wolskiego wydany w 1934 r. przez Zakłady Graficzne STYL w Krakowie (Nr kat. 50). Autorem obu tych planów jest Adam […]


1934, Plan Lasu Wolskiego


Turystyczny plan Lasu Wolskiego wydany w 1934 r. przez Zakłady Graficzne STYL w Krakowie. Autorem planu jest Adam Launer, archiwariusz Budownictwa miejskiego oddz. B. w Krakowie, a wykonał go na podstawie zdjęcia topograficznego sporządzonego przez mierniczego przysięgłego inż. Marcelego Skibkę. Las Wolski to ulubione miejsce wypoczynku mieszkańców Krakowa. Jest pomnikiem wspaniałomyślnej ofiarności publicznej Komunalnej Kasy Oszczędności Miasta […]


1843, Rzeczpospolita Krakowska


Mapa Okręgu Wolnego Miasta Krakowa pochodzi z XIX wiecznego przewodnika Józefa Mączyńskiego zatytułowanego “Pamiątka z Krakowa. Opis tego miasta i jego okolic“. Wydawcą był zasłużony dla Krakowa księgarz i właściciel drukarni, Józef Czech. Autorem zamieszczonej w przewodniku mapy jest prawdopodobnie Teofil Żebrawski, krakowski kartograf i geodeta. Mapa ma charakter bardzo poglądowy i obejmuje swym zasięgiem Kraków wraz […]

8 czerwca 2017


1838, Rzeczpospolita Krakowska


Mapa pochodzi z ilustrowanej encyklopedii zatytułowanej “Bilder-Conversations-Lexikon” wydanej w 1838 r. przez niemieckiego wydawcę Friedricha Arnolda Brockhausa. Ma charakter bardzo poglądowy i obejmuje swym zasięgiem Kraków wraz z okolicami, które w pierwszej połowie XIX wieku weszły w skład tak zwanej Rzeczpospolitej Krakowskiej, namiastki niezależnego państwa polskiego. W treści mapy przedstawiono z licznymi błędami językowymi nazwy większych miejscowości i […]


1913, Okolice Krakowa


Kolejny egzemplarz mapy okolic Krakowa pochodzący ze szkolnego atlasu do geografii autorstwa Bronisława Gustawicza. Atlas wydano nakładem i drukiem Zakładu Kartograficznego G. Freytaga i Berndta w Wiedniu. W porównaniu z wcześniejszą edycją mapy z 1890 r. (Nr kat. 26), treść niniejszej mapy została nieznacznie zaktualizowana. Nie zobaczymy już na niej kolei obwodowej, zwanej również cyrkumwalacyjną, która w […]

2 listopada 2018


1890, Okolice Krakowa


Mapa okolic Krakowa pochodzi z XIX-wiecznego “Atlasu geograficznego dla szkół ludowych i wydziałowych“. Autorem mapy jest Bronisław Gustawicz, zasłużony polski nauczyciel szkół średnich Krakowa i Żywca, aktywnie działający na ziemiach Polski zajętych przez monarchię Habsburgów. Wsławił się autorstwem bardzo licznych prac popularno-naukowych z dziedziny geografii, kartografii, meteorologii, etnografii, a także matematyki, techniki i ochrony przyrody. […]

13 października 2017


1904, Projekt przekopu Wisły pod Krakowem


Plan pochodzi z publikacji zatytułowanej “Sprawozdanie o projekcie przekopu Wisły pod Krakowem” autorstwa prof. Tadeusza Sikorskiego, referenta technicznego miejskiej Komisyi dla spraw kanałów spławnych i budowy portu pod Krakowem. Sprawozdanie to w 1904 r. przedstawił c. k. Władzom krajowym i centralnym Prezydent miasta Krakowa dr Juliusz Leo. Szkic projektu został sporządzony na podkładzie mapy topograficznej w […]

14 października 2017


1607, Mapa Polski i Śląska Gerarda Mercatora


Mapę “Polonia et Silesia” wykonał słynny flamandzki kartograf Gerard Mercator. Po raz pierwszy ukazała się w 1585 r. w atlasie zatytułowanym “Germaniae tabule geographicae …”. Po śmierci Mercatora płyty miedziorytnicze nabył Jodocus Hondius i wielokrotnie zamieszczał mapę w wydawanych przez siebie atlasach. Prezentowana mapa pochodzi z łacińskiej edycji zatytułowanej “Gerardi Mercatoris atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi […]

17 kwietnia 2017


Page 1 of 2

Pin It on Pinterest

Share This