1944, Krakau

1944, Krakau

Plan Krakowa z okresu niemieckiej okupacji datowany na VII 1944 r. Został wydany przez władze okupacyjne – Der Stadthauptmann der Stadt Krakau Stadtmessungsamt (Miejski Urząd Geodezji Starostwa Powiatowego w Krakowie). W prawym górnym rogu znajduje się adnotacja...
1944, Amtlicher Plan der Regierungsstadt Krakau

1944, Amtlicher Plan der Regierungsstadt Krakau

Druga edycja urzędowego planu stołecznego miasta Krakowa wydana w 1944 r. przez niemieckie władze okupacyjne – Der Stadthauptmann der Stadt Krakau Stadtmessungsamt (Miejski Urząd Geodezji Starostwa Powiatowego w Krakowie). Sporządzono go na podstawie...
1943, Amtlicher Plan der Regierungsstadt Krakau

1943, Amtlicher Plan der Regierungsstadt Krakau

Urzędowy plan stołecznego miasta Krakowa z okresu II wojny światowej. Został wydany w 1943 r. przez niemieckie władze okupacyjne – Der Stadthauptmann der Stadt Krakau Stadtmessungsamt (Miejski Urząd Geodezji Starostwa Powiatowego w Krakowie). Sporządzono go na...
1943, Kraków wg Baedekera

1943, Kraków wg Baedekera

Plan kończący serię jednolitych turystycznych planów Krakowa, które wydawane były przez niemieckie wydawnictwo Karla Baedekera, a opracowywane na jego zamówienie przez Geographische Anstalt Wagner & Debes w Lipsku. Pochodzi z przewodnika zatytułowanego...
1942, Krakau

1942, Krakau

Plan pochodzi z niemieckiego przewodnika “Führer durch die Stadt Krakau” autorstwa Heinricha Kurtza. Ukazał się w Krakowie w 1942 r. nakładem Buchverlag Deutscher Osten. Autor przewodnika był redaktorem miesięcznika „Das Generalgouvernement”. Pismo to było...

Pin It on Pinterest